Wacker Neuson Group är en internationellt verksam företagskoncern med över 50 dotterföretag och 140 egna försäljnings- och servicestationer. Som välrenommerad tillverkare av byggutrustning och kompaktmaskiner kan Wacker Neuson (WN) också erbjuda sina kunder omfattande tjänster. Sedan 2015 bidrar MOTOREX i Sverige och andra nordiska länder till den gemensamma framgången.

1966 startade Wacker sin verksamhet i Malmö. Genomtänkta, tillförlitliga produkter och tjänster har alltsedan dess varit företagets centrala kännetecken. 2007 slogs företaget samman med branschpartnern Neuson. ”Vår strävan är att erbjuda kunden en heltäckande och samtidigt alltid ekonomisk lösning”, förklarar Patrik Jacobsson för oss vid ett besök i det nya svenska kompetens- och servicecentret i Kungsängen.

ALLT SOM BEHÖVS
Varumärkena Wacker Neuson, Kramer och Weidemann hör alla till Wacker Neuson Group. Under de här märkena utvecklar, tillverkar och säljer företagskoncernen, med huvudkontor i München, högklassig, lätt byggutrustning och kompaktmaskiner världen runt. Tjänsteutbudet riktar sig till yrkesmässiga användare inom byggindustri, trädgårds- och markanläggning och jordbruk samt till kommuner och industriföretag inom exempelvis återvinning. Produktportföljen är perfekt anpassad till deras behov och omfattar områden som betongteknik, packning, rivningsteknik, pumpar, dumprar, grävmaskiner och hjullastare. Sedan en tid tillbaka ingår också eldrivna maskiner i sortimentet.

FINMASKIGT ÅTERFÖRSÄLJARNÄT
I Sverige har Wacker Neuson egna filialer i Stockholm, Göteborg och Malmö. I Kungsängen nordväst om Stockholm byggs ett 2500 m2 stort nytt kompetens- och servicecenter som kommer att tas i drift i januari 2019. Därutöver har Wacker Neuson 24 avtalspartner över hela landet som hjälper regionala WN-kunder. Bland dessa finns också många fordonsuthyrare som gärna lägger reparation och service på maskinerna i WN-proffsens händer.

MOTOREX ÖVERTYGAR
«Ett heltäckande sortiment av högkvalitativa smörjmedel och driftvätskor», var för Wacker Neuson Sverige en förutsättning för ett partnerskapssamarbete – MOTOREX övertygade de ansvariga inte bara med sitt kompletta sortiment utan också med tjänster som rådgivning utförd av branscherfaren personal, framtagning av smörjscheman och relevanta och snabba laboratorieanalyser. Dessutom håller MOTOREX regelbundet smörjteknikutbildningar för Wacker Neusons verkstadspersonal. Detta är förutsättningar som gör det gemensamma målet med absolut tillförlitlighet möjlig och som omsätter den ömsesidiga tillförlitligheten till verklighet.