Du kanske undrar vad och i vilka mängder, förutom apelsinsaft, is (vatten) och ett körsbär, eventuellt också kan finnas i den här cocktailen? Den gaskromatografiska masspektrometern GC-MS i MOTOREX laboratorium kan upptäcka ämnen med högsta möjliga noggrannhet, mindre än en ppb (part per billion (miljarddel)). Med den här metoden kan man se om det t. ex. fortfarande finns spår av diskmedel på glaset.

Analyser med hög noggrannhet är en av många förutsättningar för MOTOREX kvalitativt högtstående produkter och tjänster.

LAGARBETE MELLAN TVÅ ANALYSMETODER

Den gaskromatografiska masspektrometern GC-MS består av två seriekopplade apparater som  kompletterar varandra idealiskt:

GASKROMATOGRAF (GC)
Gaskromatografi är en analysmetod som används för att separera blandningar i deras enskilda kemiska föreningar. En blandning av provet och en bärgas (t. ex. helium) trycks i hett tillstånd genom ett separeringsrör (kapillärkolonn) och separeras allt efter sin flyktighet och polaritet. Vid slutet av separeringen finns en detektor som exakt mäter genomströmningstiden och mängden av varje ingående ämne. Med den så kallade ”headspace”-metoden kan även mer lättflyktiga komponenter i gasfasen påvisas.

MASSPEKTROMETER (MS)
Med masspektroskopi (MS) bestäms den massa där molekylerna joniseras och därmed laddas elektriskt. Dessa laddade partiklar, respektive deras fragment, sorteras och analyseras sedan efter deras massa och laddning. Det möjliggör en exakt särskiljning.

NYCKELN TILL NY KVALITETSNIVÅ
Användningen av den gaskromatografiska masspektrometern skapar i många olika avseenden mervärde för dig som kund. Nedan följer några exempel på hur resultaten från analyserna lönar sig i kombination med MOTOREX FoU-avdelnings know-how:

ANALYS

  • Sammansättning av råmaterial och produkter (biprodukter, renhet osv.)
  • Exakt identifiering av flyktiga ämnen (vid lukter och lösningsmedel osv.)
  • Kritiska beståndsdelar/rester (mycket små ämnesmängder i ppb och lägre)
  • Produkters prestanda (åldringsbeständighet, reaktionsprodukter osv.)
  • Kontaminering med främmande ämnen (blandningar, rester osv.) t. ex. kundprover

NYTTA

  • Garanterad kvalitet/Uppfyllande av specifikationer
  • Personalens exponeringssituation/VOC-halt
  • Optimering av t. ex. reningsprocesser
  • Bestämning av optimal användningstid
  • Identifiering av föroreningskällor