Kraven är tydliga: Förbränningsmotorer måste bli effektivare och renare. MOTOREX senaste 0W-olja har extremt låg viskositet och låg avdunstning och är därför mycket viktig för högre effektivitet.

Optimeringen av förbränningsmotorer går på högvarv. Förbränningsrummet står i fokus. Med högre kompression gynnas direktinsprutning både för bensin- och som bekant också dieselmotorer. I kombination med hybridisering kan förbrukningen sänkas ytterligare. Till detta kommer den sedan några år tillämpade ”downsizingen” (mindre slagvolym, färre cylindrar) i kombination med turboladdning.

MÅL: MINDRE FRIKTION

Dessa fysiskt mindre motorer med färre rörliga delar är paradexempel på hur motorns inre friktion kan reduceras. I genomsnitt försvinner omkring 25 % av den totala bränsleenergi som tillförs en förbränningsmotor I form av friktionsförluster. Den största friktionsförlusten uppkommer i kolvarnas stora friktionsytor. Motortillverkarna arbetar idag med snävare tillverk ningstoleranser, ny lagerteknik och innovativa ytbehandlingar. I kombination med en tunnfl ytande motorolja med moderna tillsatser kan friktionen reduceras ännu mer, även jämfört med viskositeten SAE 10W/40.

GENERATON SAE 0W

MOTOREX motoroljor med låg viskositet, 0W-generation i Car Line, är anpassade till kraven för de senaste motorgenerationerna. De bildar en smörjfi lm på bara 2 mikrometer, bara hälften så mycket som tidigare. Resultatet är eff ektivare motorer med lägre koldioxidutsläpp.