I traditionell skärvätska har varje tillsats en egen funktion. I MOTOREX nya polymerteknik samverkar de olika tillsatserna. Därigenom uppstår synergier som utgör grunden för den moderna emulsionens gynnsamma egenskaper. I och med introduktionen av SWISSCOOL 8000 lanserar MOTOREX det senaste utvecklingssteget för skärvätska. Det uppfyller inte bara nuvarande regelverk, utan utmärker sig också genom sin mycket höga biostabilitet.

EFFEKTÖKNING PÅ UPP TILL 30 %
Vid jämförande test mellan skärvätskor, under identiska förhållanden (bearbetningsparametrar, maskiner, verktyg, material), nådde SWISSCOOL 8000 en effektökning på upp till 30 %.

BRETT ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Den emulgator som används i SWISSCOOL 8000 höjer smörjeffekten och ger en effektiv spånavskiljning i kritiska aluminiumlegeringar, titan, höglegerade stål och icke-ferrometaller. En förutsättning för detta är det integrerade korrosionsskyddet, som skyddar maskinen och arbetsstyckena runt om.

LÄGRE FÖRBRUKNING
Den nya polymertekniken gör att tillsatserna kann utveckla sin effekt optimalt, även under lång tid. SWISSCOOL 8000 utmärker sig därför genom att det är mycket drygt och har idealiska spol- och avrinningsegenskaper.

UPPFYLLER NUVARANDE REGELVERK
Den väl avvägda sammansättningen är fri från kritiska element som t. ex. borsyror och formaldehyddepåämnen. Den moderna polymertekniken försvårar näringsupptaget för bakterier och hämmar därmed deras tillväxt på ett naturligt sätt. Utmärkelsen ASTM Method E2275-13 är ett bevis på maximal biostabilitet. Dessutom uppfyller SWISSCOOL 8000 REACH-kraven vid mitten av 2018.

OPTIMAL PROCESSÄKERHET
Den nya polymerbaserade emulgatorn möjliggör inte bara en bindning av olja och vatten utan höjer också smörjeffekten. Det skapar grunden för ett processäkert och skumsnålt arbete vid en vattenhårdhet från 5 till 30 °dH.