Sommaren 2012 presenterade Stanserhorn-banan en världsnyhet i form av den första linbanan med öppet övre däck. Den speciella konstruktionen ställde alla berörda inför nya utmaningar. Idag betraktas ”cabben” som ett pionjärprojekt för turistlandet Schweiz. För att kunna garantera friktionsfri drift kräver de ansvariga höga kvalitetsnivåer också hos leverantörerna.

Vinden fl äktar i håret på passagerarna på övre däck. Det doftar hö, skog och frisk bergsluft. På färden från Stans till mellanstationen Kälti fi ck de åka med den gamla bergbanan från 1893. Där kände de sig som om de hade kastats tillbaka fl era epoker i tiden. Och nu? Nu står de istället på en futuristisk balkong, som med utsikt över Vierwaldstättersjön åker upp till Stanserhorns topp. I fj ol transporterade de båda cabbarna från våren fram till hösten fl er än 212 000 passagerare.

PIONJÄRANDA ÄN IDAG
Banans historia vittnar om pionjäranda: Besökarna 1893 fi ck åka upp på Stanserhorn (1850 meter över havet) med en äventyrlig bergbana, men redan 1975 fanns det en luftlinbana för 37 personer, som 2012 byggdes om till cabrioletbana för 60 personer. Projektet förverkligades på bara 13 månader från första spadtaget till driftstarten. En av de viktigaste deltagarna var linbanespecialisten Garaventa/Doppelmayr.

RUNTOMSIKT INGÅR
Till skillnad från traditionella linbanor med en enda bärlina åker cabrioleterna via rullar på sidorna på två bärlinor. Därmed befi nner sig kabinens övre däck alltid ovanför linorna och ger passagerarna obegränsad runtomsikt under hela färden. I driftklart skick väger kabinen cirka 12 ton och stabiliseras med en fiffig nivåutjämning. Omkring 100 liter hydraulolja överför den nödvändiga kraften hydrauliskt till nivåutjämningens båda hydraulcylindrar via elektroniskt styrning, inom bråkdelar av en sekund. Hydraulsystemets kvävgastryckackumulatorer är då elegant undanstuvade i kabinens golv. De otroligt kraftiga pendlingsrörelser som uppkommer hos en luftlinbana, t. ex. Efter att den har kört förbi en mast, är för cabrioleterna som snön från i fj ol.

SERVICE MED MOTOREX
Under säsongtopparna åker kabinerna varje dag fram och tillbaka gott och väl 60 gånger. ”Då måste allting fungera friktionsfritt”, förklarar den mångårige tekniske medarbetaren Noldi Flury för MOTOREX Magazine. Han och hela det tekniska teamet känner banan in i minsta detalj. Bara genom ett samvetsgrant underhåll, regelbundet återkommande inspektioner och ett nära samarbete med partnerföretagen kan tillförlitligheten för 28-miljonersinvesteringen garanteras. MOTOREX har dessutom under en lång följd av år gett ett viktigt bidrag med specialsmörjmedlen i Alpine Line. Alltifrån drivaxlar till kuggkransar säkerställer dessa produkter funktionen med ett för varje fall exakt specificerat smörjmedel. Banan visar sin tacksamhet genom sin höga tillförlitlighet.

VÄNLIGA RANGERS
Även om solen för en gångs skull inte skiner skyller man inte på personalen hos Stanserhornbanan och den roterande restaurangen Rondorama på toppen. De självutnämnda Stanserhorn Rangers har en sak gemensam: sin vänlighet. Vad mer kan en gäst önska sig än att verkligen känna sig välkommen? Det är precis den känsla som de vänliga Rangers förmedlar. Därför är det inte förvånande att så många gäster återkommer och gör resan till toppen med utsikt över 10 mil av Alperna till en oförglömlig upplevelse, och även kröner den kulinariskt med t. ex. en romantisk ”candlelight dinner”.