Alpine Motor HV 46 öppnar pisten för hydraulsystem med allt högre kapacitet.

Kemisterna hos MOTOREX ser utvecklingen av den nya hydrauloljan Alpine Motion HV 46 som en generationsväxling. Den nya hydrauloljan är MOTOREX svar på den allt mer komplexa hydrauliken hos pistfordon, snöslungor och andra maskiner inom det alpina området.

BRETT ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Alpine Motion HV 46 kombinerar förstklassiga basoljor med de allra senaste zinkfria tillsatserna, som garanterar en enastående smörjkapacitet under mycket växlande driftförhållanden. Hydrauloljan kan precis som sin föregångare Alpine Granat HV 515 användas i alla normalt förekommande mobila och stationära hydraulsystem. Den nya hydrauloljan lämpar sig speciellt för hydraulsystem som ofta utsätts för stora temperatursvängningar. Dessutom ger Alpine Motion HV 46 ett mycket gott slitageskydd samt hydrolytisk beständighet för mobila maskiner och utrustningar, t.ex. pistmaskiner och snöslungor – men också grävmaskiner, hjullastare och andra fordon.

”Vi hade ett tydligt mål under den flera år långa utvecklingen av Alpine Motion HV 46. Oljan skulle klara kommande generationers allt högre krav på hydraulsystem och ge lång livslängd på de olika komponenterna. Och det lyckades vi med!” Projektledande kemist inom forskning och utveckling hos MOTOREX

MODERN TILLSATSTEKNIK
Fördelarna hos den nya hydrauloljan baseras på en innovativ tillsatsteknik, som innebär att vi kunnat förbättra ett flertal egenskaper hos smörjmedlet. Alpine Motion HV 46 kan till exempel filtreras bättre, så att komponenter som servo- och styrventiler alltid arbetar optimalt. ”Den utmärkta luftavskiljningsförmågan och de idealiska skumegenskaperna medför också att effekter som kavitation och oxidation reduceras till ett minimum”, förklarar MOTOREX projektkemist. Den moderna sammansättningen förhindrar också vattenansamling: Om små fuktmängder tränger in i systemet binds de i oljan och kan inte längre ställa till några skador. Och inte minst är Alpine Motion HV 46 hydrolytiskt stabil och oxidationsbeständig och garanterar därigenom lång drifttid för oljan.

KOMPATIBILITETEN TESTAD
Med alla sina egenskaper kan Alpine Motion HV 46 nu användas inom många områden. Den har kontrollerats avseende kompatibilitet med normalt förekommande moderna mineraloljebaserade HVLP-D-hydrauloljor och kan utan problem kombineras med dessa.