Hydrauliska maskiner och verktyg har revolutionerat serietillverkning av finstansade detaljer. För att de efterföljande bearbetningsprocesserna också ska fungera rationellt och exakt satsar Feinstanz AG med säte i Rapperswil-Jona (Schweiz) på MOTOREX Swisscool 3000.

När exakta snittytor med stor andel släta snitt krävs kommer finstansningstekniken till användning – en specialitet hos det internationellt verksamma Feinstanz AG. Komplexa och mycket exakta komponenter av olika material tillverkas i Schweiz med de allra modernaste hydrauliska finstansningspressarna. För detta bearbetar företaget med dess 70 anställda varje år omkring 3000 ton bandstål, vilket motsvarar 50 % av Eiffeltornets vikt.

HÖG PRODUKTIVITET
Seriestorlekarna börjar vid cirka 40 000 delar och når ofta upp till miljoner. På åtta finstansar tillverkas på så sätt drev, låsbleck, startbrickor, tryckplattor och mycket annat av bandstål med upp till 14 mm tjocklek rationellt och formas under 100 till 700 tons tryck. Man blir ständigt överraskad av den här bearbetningsteknikens höga noggrannhet och produktivitet.

PERFEKT FINISH
Till perfekt finstansade och formade delar hör också alltid en perfekt finish, en viktig beståndsdel i värdeskapandet. Feinstanz AG erbjuder den efterföljande bearbetningen av delarna fram till den monteringsfärdiga finstansade komponenten. För detta har företaget ett värdefullt know-how när det gäller dubbelplanslip ning, hening, spånavskiljning, avgradning, rengöring/ konservering och värmebehandling. Vid dubbelplanslipning och spånavskiljning spelar skärvätskan en avgörande roll.

OÖNSKAT SKUM
Massiv skumbildning var anledningen till att produktionsansvarige hos Feinstanz AG tog en kritisk titt på den skärvätska som användes. MOTOREX tillkallades som opartisk smörjmedelsspecialist. Situationen analyserades, och test med MOTOREX kraftfulla Swisscool 3000 följde. Den moderna emulsionen övertygade då med sina utomordentliga resultat och samtidigt enklare hantering.

POLYMERTEKNIK
Tack vare den banbrytande polymertekniken i MOTOREX Swisscool 3000 fungerar de olika tillsatserna som ett team. Genom sammankopplingen av de fördelaktiga egenskaperna åstadkoms bland annat en synnerligen stabil emulsion för olika spånavskiljningsprocesser och dessutom för kritiska slipprocesser. MOTOREX Swisscool 3000 övertygade Feinstanz AG genom följande förbättringar:

  • utpräglat låg skumning
  • god sköljförmåga och reducerad utfällning av skärvätska på komponenterna
  • optimal ytkvalitet
  • förlängd användningstid tack vare optimal biostabilitet
  • utomordentligt korrosionsskydd
  • mycket god humankompatibilitet

Feinstanz AG har etablerat sig som eftersökt industripartner. Därvid understryker det schweiziska företaget sina kompetenser med varje enskild del genom högsta möjliga kvalitetskrav, perfekt noggrannhet och briljant finish.