Många automatväxellådor har så kallad ”livstidspåfyllning”. Men efter några miljoner växlingar påverkar friktion och skjuvkrafter oljan och därmed växellådans funktion på ett negativt sätt. Spolning/byte av automatväxellådsoljan (ATF) gör då ofta underverk. Med hjälp av MOTOREX Dynco byts växellådsoljan automatiskt och snabbt.

I automatväxellådor överförs krafterna av ATF-oljan. Det blir också allt vanligare att framdriften stöds av en till växellådan kopplad elmotor, som ger ännu mer effekt och värme. På så sätt kan enorma vridmoment på upp till 900 Nm överföras. Om automatväxellådorna tidigare bara hade några få lägen har de idag ofta 8 eller fler växlingssteg som standard. Anledningen är att man vill utnyttja det optimala varvtalsområdet och samtidigt minska förbrukning och utsläpp. Den här utvecklingen medför betydligt högre krav på automatväxellådsoljan (ATF). Praktiska erfarenheter från de senaste åren visar att spolning av växellådsoljan efter 8000 – 12 000 mil kan rekommenderas (följ tillverkarens anvisningar).

GAMLA BYTESMETODEN
Ren avtappning och nypåfyllning, som ofta gjordes tidigare, räcker inte till för att byta hela oljemängden i växellådan. I momentomvandlare, kopplingsbox, ledningar och ATF-kylare finns då upp till 70 % av oljan kvar. Till detta kommer att alla växellådor idag inte är försedda med demonterbart oljetråg, och därmed går det inte att byta ATF-filtret utan att växellådan görs större.

SPOLNING MED DYNCO
Med MOTOREX Dynco byts hela systemvolymen ut mot ny ATF genom spolning. För detta utnyttjas anslutningar utanpå ATF-kylaren. Med hjälp av en tillsats till den gamla ATF-oljan kan avlagringar lösas upp och transporteras bort. Högsta möjliga rengöringsverkan garanteras.

VÄLBESÖKTA SPOLDAGAR
MOTOREX har under de senaste månaderna genomfört många automatoljespoldagar för sina kunder. Där fick deltagarna, som till största delen utgjordes av verkstadsägare, vid ett verkstadsseminarium ta del av central kunskap om automat- och dubbelkopplingsväxellådor och om automatväxellådsoljans uppgifter. Samtidigt fick deltagarna se spolsystemet MOTOREX Dynco i skarpt läge och ställa frågor om dess funktion.

HELAUTOMATISKT SYSTEM
Spolsystemet MOTOREX Dynco är lämpligt för automat- och dubbelkopplingslådor med oljecirkulation i alla fordon. Den byter exakt den oljevolym som finns i växellådan, helt automatiskt. Den tid som spolningen tar kan då utnyttjas för annat arbete. Motorex spolsystem Dynco övertygar genom:

  • mycket enkel hantering
  • automatisk identifiering av flödesriktning
  • universell användning för automatoch dubbelkopplingslådor
  • intuitiv menystyrning på fem språk
  • förprogrammering för alla MOTOREX automatväxellådsoljor
  • enkel inblandning av spol- och underhållstillsatser
  • adaptrar för alla förekommande fordonsmärken
  • helautomatiskt spolförlopp
  • ren hantering av vätskan med 25-literskärl

HÄR FÖLJER ETT UTDRAG AV DE OFTAST STÄLLDA FRÅGORNA:

Vad betyder Dynco?
Dynco står för ”Dynamic Fluid Controller” – som syftar på den helautomatiska spolprocessen, där växellådan fylls med exakt rätt mängd nytt smörjmedel.

Måste apparaten anslutas till ett eluttag?
Nej. Apparaten kan anslutas mobilt med klämmor till fordonets 12-voltsbatteri.

Har spolapparaten en pump?
Ja. Den regleras helautomatiskt baserat på smörjmedlets viskositet och växellådspumpens tryck.

Hur lång tid tar en växellådsoljespolning i genomsnitt?
Själva bytet av hela ATF-volymen (10 – 15 liter) tar tre till fem minuter. Till detta kommer ett tio minuters spolprogram som startar automatiskt genom att en speciell tillsats blandas in.

Var kan jag hitta den exakta oljevolymen för en viss fordonstyp?
Uppgifterna finns i de fordonsspecifika servicedokumenten eller på Oilfinder hos MOTOREX.

Var finns den nya och den bortpumpade gamla oljan?
Baktill i apparaten. Det finns plats för en dunk på 25 liter för ny olja och en på 20 liter för begagnad olja.

När blandar man in spoltillsatsen?
Spoltillsatsen tillförs helautomatiskt till växellådsoljan före spolningen. Den gamla oljan omvandlas då till spololja och tar effektivt bort avlagringar. Det krävs alltså ingen speciell spololja. Det är bara den ursprungliga systemvolymen som måste bytas, vilket innebär en enorm kostnadsbesparing jämfört med andra system.

Har MOTOREX tillgång till föreskrivna ATF:er?
MOTOREX växellådsoljesortiment täcker de automatväxellådor som är aktuella för service och även dubbelkopplingslådor med upp till 7 steg. Alla kommande smörjmedel förprogrammeras redan idag i Dynco-systemen med sina originalviskositetsförlopp.

Hur får jag tag i en MOTOREX Dynco?
Din MOTOREX-representant ger dig gärna råd i alla frågor kring temat ”växellådsoljespolning”.

Information om MOTOREX Dynco: www.motorex-dynco.com