Trots att GT3-bilarna i Blancpain GT utseendemässigt liknar standardmodellerna är allting annorlunda när man tittar under karossen. Motor, växellåda, chassi och många andra enheter är utformade så att de klarar den tuffa tävlingskörningen. Vilka uppgifter får då motoroljan?

MOTOREX har sedan länge följt med det framgångsrika schweiziska teamet ”Emil Frey Racing” i deras GT-tävlingar. Där har MOTOREX en viktig roll som smörjteknikpartner.

Motoroljans uppgifter i motorn är i stort sett desamma i en standardmotor som i en tävlingsmotor. Den största skillnaden är att de fysikaliska och termiska belastningarna i en tävlingsmotor är X gånger högre. En tävling körs ju till största delen med full belastning. Vid motorvarvtal kring 8000 rpm får tävlingsmotorn arbeta nära sin kapacitetsgräns. På tävlingssträckorna i ”Blancpain GT Series”, som kan vara från 400 till 4000 km, går de smidda och därmed extra lätta tävlingskolvarna timmar i sträck med så hög kolvhastighet som upp till 25 m/s. Den flortunna smörjfilmen håller kolvar och cylindrar isär. De höga förbränningstrycken i förbränningskammaren ger samtidigt höga förbränningstemperaturer, som avges till kolvtoppen. Då kan temperaturen i kolvens övre del, alltså över kolvmanteln och den första kolvringen, gå upp till 360 °C.

MOTOREX XPERIENCE FS-X
Som vanligt inom motorsporten visar sig motorkonstruktörens krav i oljans egenskaper. Emil Frey Racing använder MOTOREX helsyntetiska lågfriktionsolja XPERIENCE FS-X SAE 10W/60. Genom användningen av den syntetiska basoljan i kombination med kraftfulla tillsatser åstadkoms då förbättrade friktionsvärden I motorn, och detta återspeglas direkt i motoreffekten och beständigheten under tävlingskörning.

FRÅN STANDARD- TILL TÄVLINGSMOTOR
Den välkända motortillverkaren ”Ilmor Engineering LTD” i Northampton (Storbritannien) har med utgångspunkt från en V8 från Jaguar byggt en veritabel racermotor åt Emil Frey Racing, med verkligt imponerande kapacitetsvärden. Motoreffekten har till exempel ökat från 283 kW till hela 442 kW. I Lexus RC F GT3 utvecklar däremot fabriksmotorn från ”LEXUS Racing Development” en effekt på 404 kW. De höga nominella effekterna hos båda motorerna måste vara tillgängliga utan avbrott under tävlingen, och detta under full belastning, under tusentals tävlingskilometer och under de mest skiftande omgivningsförhållanden. Dessutom är det idag standard att läsa av ett stort antal parametrar, som t. ex. effekt, temperaturer, tryck, knackningsvärden, avgasvärden osv. Under pågående tävling, via telemetri, och låta tävlingsingenjörerna analysera dessa värden direkt.

Vinst förutsätter att varje enskild faktor i det komplexa tävlingsmomentet stämmer. Därför är motoroljan lika viktig som förarnas dagsform. Och som så ofta annars är det fysiken som bestämmer de faktiska gränserna

www.emilfreyracing.com