Med 93 bussar transporterar trafikföretagen Zürichsee och Oberland AG (VZO) varje år hela 21,5 miljoner passagerare, och tendensen är ökande. Det blir totalt omkring 6,6 miljoner kilometer. Effektivitetshöjning och resursbesparing stavas hos VZO med stora bokstäver. När man ville samordna oljebytesintervallen för de 52 ledbussarna med intervallen för de 35 standardbussarna vände man sig till MOTOREX och fick lösningen med ATF VZ.

VZO är partner i Zürichs trafikförbund (ZVV) och ansvarar för kollektivtrafiken inom cirka 250 kvadratkilometer av Zürcher Oberland, Zürichsjöns högra strand och Rapperswil Jonas.

SAMORDNING MÖJLIG?
De ansvariga hos VZO-verkstäderna ville gärna kunna köra med en och samma olja i de två olika växellådstyperna i bussarna. Oljebytesintervallet för ledbussarna, 60 000 km, borde vara detsamma som för standardbussarna, 120 000 km. Målet, att fördubbla drifttiden mellan oljebytet för ledbussarna, skulle kunna innebära en mängd fördelar:

  • optimerad fordonsdisposition
  • minskade stilleståndstider
  • lägre servicekostnader
  • enklare logistik
  • resursbesparing m m

Både standard- och ledbussarna är av Mercedes-Benz modell Citaro. Medan en Voith Diwa 5/6-växellåda är monterad i standardbussen har ledbussen en växellåda av typen ZF Ecolife. Körprofilen på sträckorna innehåller många stopp, hastigheter upp till 80 km/h och delvis krävande nivåprofiler.

INTENSIVT SAMARBETE
I samarbete med VZO:s tekniska avdelning, en tillsatstillverkare och andra specialister på transmissionssystem tog vi fram den syntetiska automatväxellådsoljan MOTOREX ATF VZ. Den genomgick omfattande provning hos VZO och godkändes efter slutförd provning enligt ledande växellådstillverkares krav (se rutan Specifikationer).

«MOTOREX ATF VZ har verkligen bidragit till effektivitetshöjningen hos vår fordonspark på ett mätbart sätt.»
Urs Ryffel, verkstadschef VZO, Grüningen

MOTOREX ATF VZ
Automatväxellådsoljan en viktig faktor på många olika sätt, särskilt hos bussar: Å ena sidan svarar oljan för den hydrodynamiska kraftöverföringen och den så viktiga retarder-bromseffekten. Å andra sidan måste växlarna, som är dimensionerade för höga vridmoment, kunna ändras utan märkbara steg. Samtidigt verkar mycket stora skjuvkrafter på smörjmedlet i ett temperaturområde från minusgrader upp till hela + 105 °C i oljetråget. MOTOREX ATF VZ har därför satts samman specifikt enligt kraven för Voith- (Diwa 5/6) och ZF-växellådor (Ecomat och Ecolife) för bussar. Den har extremt hög skjuvstabilitet, hög åldringsbeständighet och exemplarisk lastupptagningsförmåga. Dess basolja och tillsatser ger utomordentliga kapacitetsreserver och garanterar därmed full funktion under de nämnda minst 120 000 kilometrarna.

Innovativa smörjmedel som MOTOREX ATF VZ följer tidens anda och höjer effektiviteten i kollektivtrafiken.