Metallbearbetningsindustrin har ett starkt tryck på sig att optimera sina processer. Det bekräftar också Hans-Georg Hübner, ägare och företagsledare för W. Hübner GmbH i nordtyska Lüneburg. Genom introduktionen av skärvätskan Swisscool 8000 från MOTOREX öppnades nya dimensioner för Hübner.

Eftersom företaget egentligen är legotillverkare utför det inte bara bearbetning utan också utvecklingsarbete på uppdrag av sina kunder. De ofta mycket komplexa komponenterna med hög kvalitet är till övervägande delen av aluminium, stål och icke-järnmetaller. Perfekt anpassad skärvätska är då av största betydelse.

PROCESSFAKTOR EMULSION
Fläckbildning på så gott som alla legeringar och luktproblem var skäl nog för Hübner att titta noggrant på den använda skärvätskan. Eftersom problemen inte gick att lösa med den dittillsvarande leverantörens produkt vände man sig till MOTOREX som oberoende smörjteknikspecialist. Situationen analyserades, laboratorieutvärderingar och test med MOTOREX Swisscool 8000 följde. Resultaten kan liknas vid ett verkligt kvantsprång.

INGA KOMPROMISSER
När resultaten fanns framme var de ansvariga hos Hübner inte längre beredda att göra de kompromisser som var förknippade med den dittillsvarande emulsionen. I och med introduktionen av Swisscool 8000 från MOTOREX, baserad på den banbrytande polymertekniken, åstadkoms följande förbättringar:

  • kraftigt förbättrad maskirenhet
  • klara rutor
  • mindre utfall av skärvätska på detaljer
  • inga luktproblem längre
  • optimalt hallklimat
  • hög kapacitet vid mycket hög ytnoggrannhet
  • minskad skärvätskeåtgång med upp till 40 %
  • ingen mer fl äckbildning

MED DRIV IN I FRAMTIDEN
Familjeföretaget startades 1975. Med för närvarande över 40 moderna CNC-maskiner (medelålder 4 år) är produktionskapaciteten omkring 150 000 maskintimmar per år. Bakom företaget står, förutom H.-G. Hübner (andra generationen), som alltid håller sig informerad om allting och känner alla i företaget personligen,