2020 skärps reglerna för CO2-utsläpp från personbilar. Kraven på motorernas kapacitet och effektivitet ökar. Motoroljan är här en väsentlig faktor som hjälper till att uppfylla föreskrifterna. MOTOREX har redan idag ett stort urval lämpliga FE-märkta Fuel Economy-produkter i sitt sortiment.

  • UPP TILL 1060 KG MINDRE CO₂-UTSLÄPP
  • UPP TILL 404 LITER LÄGRE BRÄNSLEFÖRBRUKNING
  • UPP TILL 5250:– KR LÄGRE KOSTNADER

Från och med 2020 föreskriver regelverket att 95 procent av en tillverkares nygodkända personbilar ska kunna visa på ett CO2-gränsvärde på högst 95 g/km. Detta krav gäller också motoroljeproducenterna. Att välja rätt olja kan ge en märkbar minskning av CO2-utsläppen. Detta går också hand i hand med minskad bränsleförbrukning och sänkta driftkostnader. Men redan före dessa lagstadgade restriktioner har energieffektiva motoroljor varit mycket efterfrågade. MOTOREX har  därför redan nu utvecklat ett omfattande sortiment av s k FEO-oljor (Fuel Economy Optimizer) som sänker friktionen i motorn och därigenom ger stöd för en energieffektiv körning.

FÖR VARJE KÖRSÄTT OCH VARJE ÅRSTID
Förutom den förändrade lagstiftningen talar också vårt körsätt och oljebytesintervallen för användning av FE-oljor. På moderna personbilar byts numera motoroljan efter i genomsnitt 3000 mils intervall. Det innebär att man ibland kan köra två vintrar i rad med samma motorolja. FE-oljorna har lägre viskositet, det vill säga att de inte blir så trögflytande som traditionella motoroljor. Detta gör dem särskilt effektiva i kyla, och på så sätt klarar de också två vintrar i följd utan problem och utan att förlora i effektivitet. Så länge motorn är kall och inte når upp till den optimala drifttemperaturen (t. ex. vid korta körningar), blir bränslebesparingen klart märkbar. Men för att oljan inte heller ska förlora sin smörjförmåga vid höga motortemperaturer har den också fått friktionsnedsättande tillsatser. Detta är särskilt lämpligt för den start-/stoppautomatik som ofta används i stadstrafik, eftersom en snabb smörjning av motorn vid omstart då är enormt viktig.

MINDRE AVGASER TACK VARE LÄGRE BRÄNSLEFÖRBRUKNING
Alla FE-oljor har en sak gemensam: med rätt olja kan CO2-utsläppen minskas. Man ska då hålla i minnet att en sparad liter bensin minskar utsläppen med 2,62 kg CO2. Moderna FE-oljor har en positiv inverkan på motorns totala verkningsgrad och bidrar på så sätt till att minska utsläppen. Dessutom hjälper FE-oljor till med att minska slitaget. Trots den låga  viskositeten har de mycket goda smörjegenskaper också vid hög belastning. Motorolja med asksnål förbränning bidrar också till bättre funktion i avgasreningssystem, till exempel i dieselpartikelfiltren.

VETENSKAPLIG KONTROLL OCH TÄVLINGSERFARENHET
MOTOREX har kontrollerat sina FE-oljor med hänsyn till EU:s förbrukningstest och kunnat dra några viktiga lärdomar av detta. Den största besparingspotentialen uppnåddes med FE-oljor i viskositetsklasserna SAE 5W/20 och 0W/20.Särskilt inom tävlingsverksamheten,där MOTOREX sedan decennier är framgångsrikt etablerad, är sambandet mellan rätt motorolja och verkningsgrad uppenbart. MOTOREX utnyttjar denna erfarenhet till att också under normal drift uppnå en ökad verkningsgrad – och därmed en  lägre bränsleförbrukning.

NY MÄRKNING
MOTOREX har en hel palett med Fuel Economy-oljor i sitt sortiment och planerar att utvidga den kontinuerligt. Det gäller till exempel produkter för enskilda motortillverkare (som VW och GM). Men även särskilda long-life-oljor (för längre oljebytesintervall) eller särskilt bränslebesparande olja som E-XL SAE 0W/20. Information om MOTOREX-oljorna, MOTOREX hela sortiment samt rekommendationer för enskilda motorer finns på motorex.com.