Om bearbetningsmaskinens anliggningsyta har direkt kontakt med träet är MOTOREX Woodslide, ett silikonfritt färglöst träglidmedel, till god hjälp. Maskinbord som behandlas med medlet underlättar inte bara arbetet utan bidrar också till optimala bearbetningsresultat.

  •  RENGÖR OCH TAR BORT KÅDA OCH FETT
  •  TRÄNGER UNDAN FUKT OCH KONSERVERAR
  •  HINDRAR TRÄSPÅN FRÅN ATT KLIBBA FAST
  •  FÖRBÄTTRAR BEARBETNINGSRESULTATET GENOM OPTIMALT GLID
  •  MYCKET TEMPERATURBESTÄNDIGT (FLAMPUNKT > 100 °C)
  •  SMÖRJER ALLA RÖRLIGA DELAR

Trä uppvisar före vidarebearbetningen alltid en porös och vid närmare betraktande ojämn yta. Med fiffiga träbearbetningsmaskiner ges träet efter sågningen sin önskade yta, form och funktionalitet. En grundförutsättning för detta är att träet kan glida kontinuerligt och skakfritt över maskinbordet. För den här uppgiften har MOTOREX utvecklat träglidmedlet Woodslide. Det silikonfria färglösa glidmedlet är mycket tunnflytande och krypbart. Det utjämnar träets porösa struktur och möjliggör på så sätt en kontinuerlig glidning under bearbetningen. Samtidigt skyddar det ytor och komponenter av metall mot korrosion. Med sin sammansättning, som är särskilt anpassad till behoven hos olika träslag påverkar Woodslide vid den fortsatta bearbetningen (limning, lackering, inläggning etc.) inte på något sätt på träet och lämnar inga fläckar efter sig.

ENKEL ANVÄNDNING
Framför allt på hyvlar kan man se en enorm skillnad mellan ett obehandlat och ett behandlat maskinbord. MOTOREX Woodslide ska påföras oförtunnat och alltid sparsamt med trasa, borste eller spray. Också en svamp kan användas med utmärkt resultat. Det är viktigt att medlet förs på så tunt och likformigt som möjligt. Dessutom får matningsanordningar (t.ex. valsar på hyvelmaskiner) absolut inte komma i beröring med träglidmedel.

Levereras i 5-litersförpackning.