Bilindustrins ledstjärna är otvetydig: ”Spara bränsle och minska utsläppen”. Detta gäller också entreprenadmaskiner och andra nyttofordon. Ambitiösa målsättningar kräver maximala insatser av motoringenjörerna. Då blir motoroljan en flytande konstruktionsfaktor, vilket bevisas av den nya FOCUS QTM SAE 10W/30.

 • SÄNKER BRÄNSLEFÖRBRUKNING OCH AVGASUTSLÄPP
 • FÖR STEG 3 B OCH STEG 4 – SAMT EURO 5- OCH 6-MOTORER
 • UPPFYLLER SENASTE TILLVERKARFÖRESKRIFTER
 • LÄMPLIG FÖR BLANDADE FORDONSPARKER

EU:s allt strängare utsläppsbestämmelser gör att motor- och fordonstillverkarna måste tänka flera år framåt i tiden. Till detta kommer ett permanent tekniktryck. Det börjar med tekniskt avancerade motorer och går via avgasefterbehandlingssystem fram till ask- och svavelfattiga  lågfriktionsmotoroljor.

HÖGAKTUELL FEO-SAMMANSÄTTNING
FOCUS QTM SAE 10W/30 är en Low-SAPS-motorolja för entreprenadmaskiner och andra nyttofordon. Den låga viskositeten ger en mätbar bränslebesparing (FEO-olja) och gör att de allt strängare utsläppsbestämmelserna uppfylls. Tack vare de moderna tillsatserna uppfyller FOCUS QTM SAE 10W/30 samtliga nya specifikationer.

FÖRDELARNA

 • sparar bränsle genom sina Fuel Economy-egenskaper
 • utmärkt oxidatinosskydd ger oljan längre livslängd
 • längre serviceintervall (följ tillverkarens instruktioner)
 • slitageskyddet har anpassats till de högre motorkraven
 • lämplig för steg 3b- och 4-motorer
 • lämplig för EURO 5- och 6-motorer
 • förlänger partikelfiltrets regenereringsintervall och livslängd
 • är idealisk för alla avgasreningssystem
 • uppfyller senaste tillverkarföreskrifter
 • genom att den uppfyller kraven i standarden API SN kan den också användas i mindre motorredskap