Spara bränsle och minska utsläppen – det är mottot för MOTOREX nyutvecklade motorolja Farmer Pro SAE 10W/30. Den har låg viskositet och sulfataskhalt och uppfyller kraven i EUs senaste avgasklass 5.

MOTOREX utvecklar kontinuerligt tillverkaranpassade smörjmedel i samarbete med motortillverkarna, för att uppfylla de senaste kraven på de modernaste motorerna.

FARMER PRO KLARAR MER
Den nyutvecklade Farmer Pro SAE 10W/30 har utformats för att användas i den senaste generationen* dieselmotorer. Speciellt för motorer med innovativa avgasreningssystem, t. ex. EGR, partikelfilter eller SCR (selektiv katalytisk reduktion). Genom att smörjmedlet har låg viskositet kan bränsle sparas. Dessutom klaras de ständigt striktare utsläppsvärdena. MOTOREX Farmer Pro SAE 10W/30 uppfyller med sina moderna tillsatser samtliga nya specifikationer för traktorer och skördemaskiner inom jord- och skogsbruk.

Lågfriktionsmotoroljan för fyrtaktsmotorer med viskositet SAE 10W/30 utmärker sig med ”Low SAPS”-teknik (Low Sulphated Ash, Phosphorus + Sulfur). Med sin sammansättning som en effektiv syntetisk performanceolja utnyttjar den fördelarna med en speciell svavelfri basolja i kombination med ett asksnålt tillsatspaket av senaste generation.

FÖRDELARNA HOS FARMER PRO SAE 10W/30

  • sparar drivmedel genom lägre friktion
  • mycket effektiv mot korrosion, oxidation och slitage
  • låg förångningsförlust reducerar sotbildningen
  • utomordentliga egenskaper i alla temperaturområden
  • kan användas för motorer fr.o.m. EUs avgasklass 3b*
  • kraven i senaste API-standard CK-4 uppfylls
  • partikelfiltrets livslängd ökar
  • klar för EU-avgasklass 5
  • lämplig också för bensinmotorer

Till produkten: FARMER PRO SAE 10W/30