I den nya PTFE Grease Spray 2002 förenar MOTOREX de fördelaktiga egenskaperna hos en fettspray med det fasta smörjmedlet PTFE. På så sätt uppnås en mycket hög och långvarig smörjsäkerhet.

Den nya fettsprayen MOTOREX PTFE Grease Spray 2002 är det perfekta valet för extremt belastade smörjpunkter och besvärliga driftförhållanden med påverkan från damm, vatten och vibrationer.

DUBBELVERKANDE

MOTOREX PTFE Grease Spray 2002 bildar omedelbart en vattenbeständig smörjfilm med god vidhäftning. Det syntetiska fettet med hög krypförmåga tränger in snabbt och transporterar samtidigt de fasta PTFE-partiklarna till smörjpunkten. Dessa partiklar har mycket goda dämpnings- och nöddriftegenskaper. Om den infettande smörjfi lmen skulle förbrukas på grund av intervallöverskridande eller annan påverkan finns PTFE- partiklarna ändå alltid kvar vid smörjpunkten. Tack vare den verksamma substansens utomordentliga vidhäftning och valkbeständighet förhindras dessutom icke önskvärd återglidning (stick-slip) helt.

EXTREMT MÅNGSIDIG

Sprayer från MOTOREX är flytande verktyg på burk. De har ett extremt brett användningsområde och löser sin uppgift med ett enda tryck på sprayventilen. MOTOREX PTFE Grease Spray 2002 lämpar sig utmärkt för de högt belastade smörjpunkter som finns på fordon och maskiner inom alla användningsområden. Också irriterande skrap-, knacknings- eller gnisselljud bekämpas eff ektivt med MOTOREX PTFE Grease Spray 2002 .

Din MOTOREX-representant ger dig gärna upplysningar om den nya sprayen, som levereras i en sprayburk på hela 500 ml.