Banbrytande produkter och lösningar med mervärde kännetecknar MOTOREX i bilbranschen. Med fokus på märkesspecifika produkter erbjuder MOTOREX på nytt ett omfångsrikt sortiment av motoroljor i en idealiskt utformad 20-liters bag-in-box. Låga lagerkostnader och maximal flexibilitet talar för det här behovsorienterade konceptet.

 

 • VOLYM 20 LITER BRETT  SORTIMENT
 • LÅG KAPITALBINDNING
 • ENKEL OCH REN HANTERING
 • PLATSBESPARANDE LAGRING  (STAPLINGSBAR)

”Bag-in-box” betyder ju ”påse i låda” – och med det här nya förpackningskonceptet kan MOTOREX erbjuda bilbranschen en ekonomisk lösning för mindre kvantiteter märkesspecifika motoroljor.

GENOMTÄNKT  LÖSNING
Det gäller att ständigt följa biltillverkarnas föreskrifter för motoroljor. Märkesverkstäder med externa märken eller flermärkesföretag behöver därför ofta ett stort antal olika motoroljor, för olika fordon och märken. För man inte ska behöva lagerföra mängder av småförpackningar eller fatvis, som gärna leder till omfattande kassation, erbjuder MOTOREX nu med sina 20-liters bag-in-box-förpack- ningar en särskilt väl genomtänkt lösning. BIB-koncep- tet övertygar genom sina många olika logistiska och ekonomiska fördelar:

 • garanterat högsta möjliga renhet hos innehållet
 • minsta  möjliga avfallsvolym
 • enkel och ren hantering
 • inbyggd avtappningskran
 • utrymmesbesparande förvaring (staplingsbar)
 • avtappningskran med högt flöde
 • god resttömning
 • utmärkt hållbarhetsprofil (kartongen kan vikas och återvinnas, tompåsen omhändertas som hushållsavfall)

Din MOTOREX-representant lämnar gärna mer infor- mation.