«Det som ännu inte finns byggs efter våra behov» – med det här mottot har Aregger AG från Buttisholz i kantonen Luzern ställt en rivningsgrävmaskin med alla superlativer på larvfötter. Det innovativa familjeföretaget har förutom på hus- och anläggningsbyggnad också specialiserat sig på komplicerade rivningsarbeten. Där spelar tidsfaktorn en central roll.

Tänker du fortfarande på den gamla goda murbräckan, ett par grävmaskiner och dumprar när du tänker på rivning? Det var många år sedan … Inte bara metoderna för rivning av komplexa byggnader, utan också lagens och i synnerhet byggherrarnas krav har förändrats. När en stor byggnad ska rivas står byggstarten för det nya projektet redan för dörren.

AVANCERAD  VERKSAMHET
Komplexa rivningar innebär att maximala insatser krävs även under mycket besvärliga förhållanden. Det vill säga arbete i mycket trånga utrymmen, med minsta möjliga damm, buller, vibrationer och trafikstörningar, med mycket hög säkerhetsstandard och enligt gällande miljöbestämmelser. Aregger AG har specialiserat sig på snabba rivningar av extra stora och massiva byggnadsverk (höghus, viadukter, skorstenar, industribyggnader etc.). För detta ändamål utarbetar fackmännen en detaljerad rivningsbeskrivning som tar hänsyn till alla faktorer och berörda parter. Kraftfulla och optimalt dimensionerade maskiner, med delvis egenutvecklade verktyg, sätter tänderna i betong med tjocklek upp till 2,3 m eller stålbalkar upp till HEB 100. Arbetshöjder på maximalt 65 m och djup på minus 20 m förekommer inte så sällan. Med rätt samordning kan man på så sätt riva mycket stora mängder betong per timme. Före varje rivning måste en besiktning göras av förekommande farligt avfall (asbest, PCB, polyaromatiska kolväten etc.). Sådant avfall måste rivas med stränga försiktighetsåtgärder, separeras och omhändertas fackmässigt. Och starten för nybygget rycker hela tiden närmare …

MER KAPACITET = MINDRE TID
Som man kan förstå innebär maskiner med hög kapacitet fördelar, särskilt för stora projekt. Om oförutsedda omständigheter uppkommer (miljöfarligt avfall, dåliga markförhållanden, vatteninläckning)  bidrar kraftfulla maskiner till att tidplanen kan hållas. Här kommer alltså A-Rex till sin rätt. Efter moget övervägande och mycket tankeverksamhet konstruerades den internt av Aregger AG:s ingenjörer och tillverkades på beställning. ”Nu når vi upp till 65 meter höga byggnader med grävskopearmen och kan arbeta dubbelt så snabbt. Det minskar tidspressen radikalt”, förklarar Franz Muri, rivningschef hos Aregger AG och far till A-Rex. Det tog tre hela år innan jättemaskinen stod klar på företagets område.

REKORDARTAD ART
Belastningarna på en rivningsmaskin går knappt att förutsäga och definitivt inte att beräkna, i motsats till exempelvis kranar där exakta värden kan bestämmas. För att man ska vara på säkra sidan är därför allt på A-Rex  överdimensionerat.  Som  utgångspunkt valdes en Liebherr-grävmaskin som är konstruerad för dygnet runt-drift i gruvor. Och så var det med den saken – A-Rex byggdes sedan om ända från grunden, fick massiva förstärkningar och utrustades för att klara den eftersträvade kapacitetsklassens behov.

FAKTA OM A-REX M9300

  • Mått: längd 20 m, bredd 9 m och höjd upp till 70 m
  • Motorutrustning 580 kW med dieselpartikelfilter
  • Tjänstevikt allt efter utrustning upp till 300 ton
  • Hydrauliskt ställbart chassi
  • Vart och ett av banden är tio meter långt, två meter högt och väger 42 ton
  • Arbetshöjd upp till 70 meter
  • Erforderlig uppställningsyta 70 m2
  • Variabelt grundkoncept och flera olika påbyggnadsverktyg
  • Autonom isärtagning och hopsättning
  • För transport krävs åtta till tio semitrailers

ALLA HANDGREPP MÅSTE SITTA RÄTT
Stort är coolt, men att köra en maskin med de här måtten kräver lång erfarenhet och ständig koncentration. Om föraren biter av en flera ton tung betongplatta på 40 m höjd med Areggers egenkonstruerade magnumkniptång (som väger 14 ton) måste han kunna bedöma riskerna. Precis som mindre rivningsgrävare manövreras också A-Rex med bara två spakar. Därför får bara erfarna maskinförare köra A-Rex, eller stora maskiner generellt, och först efter en utförlig utbildning. Antingen rivningen gäller en motorvägsviadukt, ett höghus, en 50 m hög raffinadericistern eller delar av en kemisk industri som fortfarande är i drift, är erfarenhet och förmåga att bedöma stabiliteten hos ett byggnadsverk något som ständigt krävs av alla maskinförare.

OUTTRÖTTLIGA  HYDRAULMUSKLER
Hela 2000 liter hydraulolja pumpas från tanken genom ett stort antal pumpar, ventiler och hydraulmotorer och genom hundratals meter slang- och rörledningar fram till cylindrarna. Pumparnas arbetstryck kan vara upp till 350 bar. Driftsäkerhet skrivs med stora bokstäver hos Aregger. Därför satsar företaget, förutom på en pedantiskt noggrann service, på kvalitetsprodukter från MOTOREX när det gäller driv- och smörjmedel. Vid stora rivningsprojekt är det ju rivningsgrävarna som spelar huvudrollen. Först när materialet ligger på marken kan det sorteras krossorienterat, alltså t.ex. betong separeras från stål, och därefter transporteras bort. Vid rivningen av Basel-mässsan var till exempel cirka 47 tippflakvagnar i trafik samtidigt för att transportera bort rivningsmassorna. Bortåt 180 körningar per dag. Om då en rivningsgrävare faller bort blir det lika roligt som att träffa på en T-Rex under skogspromenaden.

Ta en titt på rivningen av Baloiseparken.

aregger-ag.ch
youtu.be/FD14-aeFKmk