Solen blir starkare och många vinteravställda motorcyklar blir påställda igen. Det kliar i handen att få ge gas och det pirrar i magen. Det är dags att äntligen komma tillbaka på din hoj och känna de sköna vibrationerna. De som parkerade sitt fordon vid en lyktstolpe under vintern har nu åtskilligt större utmaningar. Vad som krävs för att få en sådan motorcykel i trafikdugligt skick efter vinteruppehållet och återställa den till ett synbart acceptabelt tillstånd är något som skulle kunna fylla hela böcker. Men var och en som omsorgsfullt förberett sin motorcykel för vinterförvaring i garaget ställs inför en hanterlig uppgift, särskilt om högkvalitetsprodukter för underhåll och smörjning som de i MOTOREX sortiment ingår i verkstadens utrustning.

När högre temperaturer gradvis signalerar den nya motorcykelsäsongen förväntar sig mycket optimistiska medmänniskor att deras maskiner helt enkelt ska starta igen på precis samma sätt som de gjorde när de stannades – utan någon slags förberedelse. Det kan vara fallet, men mycket ofta är det inte det. Och i vilket fall som helst är det inte bra att försumma underhållet av din hoj så till den grad.

Efter vintern och en viloperiod på åtskilliga månader krävs en hel del arbete  för att starta den nya säsongen säkert med din motorcykel. Om du ordentligt placerat din maskin i malpåse över vintern kommer du att bli färdig med förberedelserna rätt snabbt. Om du var lite slarvig under vinterförvaringen bör du räkna med lite extra tid. Dessutom ger vinterförvaring ett idealiskt tillfälle att ta en närmare titt på hojen och identifiera och rätta till möjliga fel i god tid.

Steg 1 - Serviceområde: Batteri

Den första punkten på listan är batteriet. För underhållsfria batterier, kontrollera först vätskenivån och, om så behövs, fyll upp cellerna med destillerat vatten till maxnivå. Om batteriet har varit anslutet till en batteriaktiveringsapparat eller har laddats regelbundet bör det vara färdigt för användning omedelbart. Annars är det tillrådligt att ladda det omedelbart. När så är lämpligt, kontrollera att anslutningarna är rena och fria från rost och spreja båda polerna med MOTOREX ACCU PROTECT Spray. Detta förhindrar korrosion och etablerar bestående pålitlig elektrisk kontakt. När batteriet ansluts ska den positiva terminalen anslutas först.

Steg 2 - Serviceområde: Motorolja

Oljan ska alltid bytas före vinterförvaring för att hindra den använda oljan från att orsaka korrosion i motorn. Om du försummade att byta smörjmedlet kan du göra det nu, och glöm inte att byta oljefiltret.

Steg 3 - Serviceområde: Kedja

Detsamma gäller för kedjan, MOTOREX CHAIN CLEAN DEGREASER är idealisk för rengöring. Avfettaren sprejas på kedjan, kedjedrevet, liksom på kedjehjulet, och efter en kort verkningstid kan rester av gammalt kedjefett och den däri bundna smutsen torkas av med en trasa. Om nödvändigt kan du avsluta med en borste.

Spreja sedan kedjan med en kedjesprej, som CHAIN LUBE OFF ROAD (off-road motorcyklar), CHAIN LUBE ROAD STRONG (vägmotorcyklar) eller CHAIN LUBE RACING (sportmotorcyklar) från MOTOREX. Se till att inte spreja däck, bromsar eller andra komponenter.

Steg 4 - Serviceområde: Framgaffel och fjäderupphängningar

Det är också tillrådligt att ta en närmare titt på framgaffeln och stötdämparna. Om du lägger märke till oljeläckage bör du vara mycket vaksam. Å ena sidan kan läckande olja hamna på bromsar och däck, å andra sidan dämpar inte en framgaffel utan olja, den bara fjädrar, och en kraftigt varierande mängd olja i framgaffelbenen har inte direkt en positiv effekt på köregenskaperna.  

Steg 5 - Serviceområde: Rengöring av motorcykeln

Särskilt noggranna motorcyklister behandlade lackering, krom- och metalldelar på den rena maskinen före vintern med en underhålls- och skyddssprej, som MOTO PROTECT. Sprejens lätt oljiga skyddande hinna måste nu tas bort. Naturligtvis kan du nu tvätta din motorcykel grundligt med MOTO CLEAN tvätt. Men om den var väl övertäckt i garaget är det också nu mycket lättare och snabbare – och till och med utan vatten! MOTOREX QUICK CLEANER är namnet på den magiska ingrediensen. Spreja helt enkelt den kalla motorcykeln, låt det verka några minuter och torka sedan av med en torr och mjuk trasa: Oljefilmen är borttagen, ytorna blänker och vatten droppar av. QUICK CLEANER är också lämplig för hjälmarnas visir och tar bort damm och smuts liksom envisa insektsrester. Om det finns förkromade delar ska de rengöras med CHROME POLISH.

Steg 6 - Serviceområde: Bromsskivor

Eftersom det är nästan omöjligt att hindra en lätt oljig sprejimma från att lägga sig på delar som bromsskivorna när man sprejar med MOTO PROTECT måste de nu också rengöras. Standardbehandlingen för detta heter POWER BRAKE CLEAN. Spreja bromsrengöringen på en trasa eller pappershandduk och gnugga bromsskivorna kraftigt.

Steg 7 - Serviceområde: Däck

Om du arbetar med bromsarna kan du lika gärna också snabbt inspektera däcken och gafflarna. Finns det tillräckligt med luft i däcken, visar de upp några sprickor eller skador, och hur är det med slitbanan?Lagen föreskriver ett minimidjup på slitbanan av 1,6 mm överallt. Detta kan kontrolleras med en enkel slitbanedjupmätare, som inte är annat än ett skjutmått. De så kallade Tread Wear Indicators TWI eller däckförslitningsindikatorer ger inte en god uppfattning av det verkliga slitbanedjupet. De är små upphöjningar i slitbanans fåror; men de är vanligen bara 0,8 till 1,0 millimeter höga. I vilket fall är det nödvändigt med däckbyte om de redan är skrapade eller i jämnhöjd med slitbanans övre yta.

Steg 8. Serviceområde: Rörliga delar och fogar

Om allt är OK kan du nu gå vidare till att smörja de rörliga delarna och fogarna. MOTOREX INTACT MX 50 rekommenderas för detta ändamål. Denna universalolja smörjer, eliminerar gnissel, skyddar mot korrosion och tränger in under vatten. Den kan till exempel appliceras för att låta bromsfogar och kopplingsspakar röra sig smidigt. Den är också lämplig för att smörja alla andra rörliga delar, som fotstöd, central- och/eller sidostöd, växelspakar, och så vidare.

Steg 9. Serviceområde: Ljus

Det som återstår att kontrollera är lyktorna och körriktningsvisarna. Fungerar bromsljusen också, och  stänger de av sig sedan? Om så inte är fallet kan detta lilla fel ofta åtgärdas med lite MOTOREX INTACT MX 50 sprej på bromsljusens strömbrytare, då boven ofta är fotbromsens strömbrytare för bromsljusen.

Steg 10 - Serviceområde: Start av motorn

Förberedd så här förväntas maskinen äntligen starta. Motorcyklar med bränsleinsprutning är avgjort bland de minst problematiska i det här fallet. Men situationen är något annorlunda med förgasarmotorer. Om du fyllde upp tanken vid din sista tur före vintern och tillsatte MOTOREX FUEL STABILIZER till bränslet så är det fortfarande en god chans att motorn startar efter några varv. De som inte gjorde det måste agera nu. Eftersom de lättbrännbara komponenterna i bränslet med tiden avdunstar först, särskilt i fall av mindre mängder som i förgasaren, bör bränslet tömmas från flottörkamrarna med bränslekranen stängd, och sedan nytt bränsle tillsättas. Om inte heller detta hjälper är det här MOTOREX MOTORSTART ingriper. Rivstartaren sprejas in i luftfiltret med bränsletillförseln öppen och startmotorn i gång, för att rivstarta motorn. Men rivstartsprejen är bara meningsfull med förgasarmotorer. Om insprutningen inte startar är det dags för felsökning.

 Steg 11 - Serviceområde: Däcktryck

När du väl fått motorn i gång går den första turen med den nypreparerade hojen till bensinstationen för att kontrollera lufttrycket. Om du ökade lufttrycket före vinterförvaringen bör det fortfarande finnas tillräckligt tryck i däcken för att kunna köra säkert till macken. Nu är maskinen klar för sin jungfruresa in i den nya säsongen. Man kan knappast vänta sig att de första kilometrarna efter vinteruppehållet kommer att förlöpa så lätt och smidigt som du själv vet att de kan. Efter en långvarig period av abstinens bör du öva lite tålamod med dig själv och inte försöka forcera något – då kommer saker att löpa smidigt av sig själva, eftersom allt som saknas är lite övning.

Det är så här man får till en säker och perfekt start på den nya säsongen. 

 

Mer om MOTO LINE.

Följ oss på Instagram - Facebook - TikTok.