Vid hammarborrning är borrhammarens kapacitet central för ett framgångsrikt resultat. För dess  tillförlitliga drift har MOTOREX i samarbete med borrspecialisten Microtunnel.ch AG utvecklat den högtrycksstabila hammarborroljan ROTAC 220. Andreas Bernhard (VD) svarar på intressanta frågor om hammarborrning.

För en exakt genomträngning är horisontella borriggar med borrhammarkronor extremt effektiva. Typiska applikationer är dragning av kabel- och rörledningar under anläggningar som vägar eller naturliga hinder. Andreas Bernhard, VD för Microtunnel.ch AG, känner till utmaningarna med mikrotunnlar sedan många år.

EFFEKTIV HAMMARBORRNING

Vid hammarborrning slår det pneumatiska slagverket mot den roterande borrkronan (metall mot metall). Alla rörliga delar i slagverket smörjs och kyls då med hammarborrolja, som blandas med tryckluften. Särskilt vid borrning i berg uppstår mycket höga tryck- och temperaturbelastningar. Detta kräver en extremt vidhäftande, högtrycksstabil hammarborrolja.

Andreas Bernhard, vid vilket tryck arbetar pneumatiken i ett slagverk för hammarborrning?

”Beroende på situationen arbetar vi med tryck mellan 13 och 20 bar. Trycket är en variabel, den nödvändiga luftvolymen en annan. Det är inte ovanligt att vi kör upp till 6 kompressorer med en matningsvolym på ca 20 m3 tryckluft vardera (totalt 120 m3) i omedelbar närhet till borrgropen. Borrenheten drivs och förflyttas hydrauliskt och mekaniskt.”

Vad är utmärkande för MOTOREX ROTAC 220 under driften?

”Smörjmedlet är så att säga ”skräddarsytt” för hammarborrning. Tack vare den höga viskositeten hos ISO VG 220 beter den sig optimalt i hela temperaturområdet och bildar en kraftig smörjfilm. En viktig punkt är fuktupptagningen. För vissa applikationer (t.ex. i berg) tillsätter vi medvetet vatten i tryckluften för bättre inre kylning av borrhammaren och för att minska dammbildningen. MOTOREX ROTAC 220 absorberar vattnet och leder därefter ut det. Den mineraliska hammarborroljan ROTAC 220 övertygar oss också med fördelar som:

  • optimala smörj- och vidhäftningsegenskaper,
  • ingen besvärlig oljedimbildning,
  • högt slitage- och korrosionsskydd,
  • ingen bildning av rester och hartser
  • och ett bra förhållande mellan kvalitet, pris och prestanda”.

Skyddar ROTAC 220 även borrhammaren när den står stilla?

"Ja, det är en viktig punkt. Vår utrustning ska vara klar för användning inom 48 timmar. Däremellan finns det stilleståndstider av varierande längd. Hittills har vi alltid kunnat utföra vårt jobb och har aldrig haft några funktionsproblem på grund av korrosion eller oxidation i borrhammaren. Detta har också isärtagningen av borrkronan visat.”

I vilket förhållande står kostnaden för borrhammaroljan till borrhammarens värde?

”Vi har ett brett utbud av borrhammare med diametrar från 10 till 120 cm i vår maskinpark. Jämfört med borrhammarens värde är kostnaden för borrhammaroljan försumbar. Men sett till den funktionella säkerheten för borrhammaren är borrhammaroljans betydelse mycket stor. En defekt eller fastklämd borrhammare orsakar inte bara höga kostnader, utan också onödiga problem. Det är därför vi litar på högkvalitativa smörjmedel från MOTOREX.”

Ditt sista ord?

”Rätt borrolja är helt avgörande för en framgångsrik borrning. Ur vår synvinkel har samarbetet med MOTOREX varit mycket professionellt och lösningsorienterat.”

MOTOREX ROTAC hammarborroljor finns med olika viskositeter och sammansättningar (även biologiskt nedbrytbara). De är lämpliga för användning i borr- och rivningshammare, tryckluftsverktyg och tryckluftsmotorer inom byggbranschen och industrin. Borrkronan framme vid målet: För borrning i berg är hammarborrning den mest effektiva metoden. Detta kräver hammarborrolja i en mängd olika tillämpningar.