Daniel von Känel, redaktör på det schweizertyska motor-magasinet «Swiss Camion», följde med vår chaufför Bruno Bühlmann under en hel dag. På sida 18 i tidningen från den 3. november 2021 lämnade han en stark beskrivning av den upplevelsen.

Näringslivet behöver högvärdiga smörjmedel. Både oljor, additiv och andra produkter produceras och levereras av Motorex. Tack vare en Mercedes-Benz Actros, utrustad med tank och pump, får kunderna längs en runda inte bara alla slags behållare men även sina oljetankar fyllda.

När chauffören Bruno Bühlmann tidigt på morgonen kör fram till rampen hos sin arbetsgivare Motorex AG i Langenthal (BE), står fraktgodset redan beredd. Där finns fat i det klassiska Motorex-grön, vita containers och ytterligare kärl som dunkar och sprayburkar. Men en del av sin last får han inte på rampen. För hans Actros är även utrustad med en pump och två oljetankar som Bruno ska fylla. För alltfler kunder har nämligen en egen oljetank och får oljan «direkt ur kranen». Bruno Bühlmann hjälper även dessa kunder.

Fat är alltid nya
«Idag går turen upp till Berner Oberland», säger Routiers-medlemmen Bruno Bühlmann. Trafikinformationen på radion talar om att det finns köer på motorvägen i Bern. Den rutinerade chauffören väljer en annan väg. Han kör via regionen Krauchthal, där morgondimman håller på att lätta och mer och mer släpper fram solstrålarna. I Kiesen är han redan framme hos den första kunden. Trädgårdsföretaget Bächler und Güttinger har en filial där och verkstaden och fordonsparken behöver naturligtvis olja. Bruno lastar av faten som denna kund ska ha. Olje levereras förresten endast i nya fat. Att rengöra begagnade fat skulle kräva för mycket och håller inte ekologiskt. Motorex tar naturligtvis tillbaka de tomma faten men lämnar i sin tur tillbaka de till stålindustrin. Det nästa målet, reningsverket, ligger mycket nära. Här är godset som Bruno Bühlmann ska lasta av lite lättare. Det är tre dunkar med smörjmedel - de visar hur mångsidigt produktsortimentet är, och att det inte begränsas till den klassiska motoroljan. Lika mångsidigt är kundernas infarter som Bruno kör på med sin Actros. Efter klassiska industriområden kommer sedan ett företag för jordbruksmaskiner och jordbruksteknik i Opplingen. En smal väg leder längsmed beteshagar till Huber Mechanik AG, som har beställt olja på fat och additiv. Till det företaget kommer hans Actros utan problem. Men det finns även kunder där det inte skulle vara möjligt att komma med den stora lastbilen. Motorex mål är att erbjuda olja som passar för alla märken och därför även kan användas av kunder som hanterar flera olika märken. Därför finns utöver Actros ett andra mindre fordon som också är utrustat med pump. «Den väger bara fem ton och behöver därför mindre plats», förklarar Bruno. Den största delen av Motorex fordonsparken är förresten utrustad med fasta lastutrymmen och uppvärmning. Eftersom: vissa produkter är tål inte kyla. Ett sådant exempel är skäroljan som huvudsakligen levereras till klockindustrin.

Smörjmedel behövs även i framtiden
Från Oppligen går turen till Heimberg, från jordbruks- till byggmaskinerna. Hos Kuhn Schweiz AG lastar Bruno Bühlmann av några fat. Smörjmedel är avgörande för de delvis mycket stora maskinerna som Kuhn Schweiz AG marknadsför. Och det kommer de även i framtiden att vara trots den alltmer utspridda elektrifieringen i nästan alla fordonsområden. E-fordon behöver visserligen ingen motorolja, men andra, alternativa drivningar som gasmotorer behöver den. och: Flerstegstransmissioner som även E-lastbilar har behöver olja. Lager och andra delar ska ändå smörjas.

Olja för alla märken
Turen fortsätter till Thun. Kunden där är brandkåren som använder många Dieselfordon. Utöver motorolja har bruna därför även med sig AdBlue. Brandkåren är ett bra exempel för Motorex kunder. Fordonsparken består nämligen av fordon från olika märken. Motorex mål är att erbjuda olja som passar för alla märken och därför även kan användas av kunder som hanterar flera olika märken. Från Thun, där Bruno även lastar av några oljefat på ett bilföretag, är det bara en liten bit till Steffisburg. Där, hos den kände fordonsbyggaren Moser AG, kan Brunos Actros verkligen visa vad den går för. Istället för att lasta av behållare rullar chauffören ut slangen och kopplar sin lastbil till den stora tanken som Moser AG har installerat. En av Actros 1000-liter-tankarna töms och Bruno ska koppla in även den andra tanken innan kunden har fått den beställda mängden i sin tank. Sedan ger sig Bruno iväg, denna gång tillbaka till Langenthal. Innan arbetsdagen tar slut lastar han av de tomma fat och containers. Och Brunos Actros får även en noggrann tvätt, för Motorex ska ha rena fordon. För detta schweiziska traditionsföretag, där många anställda har jobbat i många år, erbjuder även egna bilvårdsprodukter. (Daniel von Känel)