Tack vare tribologer som Bernhard Flöck går allt som smort i våra liv. Han har samlat all sin kunskap om tribologi (läran om friktion) i MOTOREX DYNCO, en helt ny sköljapparat för automat- och dubbelkopplingsväxellådor. Ett samtal om smörjoljornas konung, mindre intelligenta apparater och bilkörning år 2031.

Välkommen, Bernhard Flöck! Vad sysslar en tribolog med?
En tribolog försöker åstadkomma rörelser utan slitage och med minsta möjliga friktion, till exempel med hjälp av en vätska. De första och mest kända tribologerna var egyptier, som när en obelisk skulle transporteras använde en vätska för att minska friktionen. Tribologer sysslar alltså med ”ytor i relation till rörelse”.

Du har ett nära samarbete med växellådstillverkare. Hur blev det så?
För 20 år sedan fanns det mycket få tyskspråkiga tribologer. Därför blev jag inbjuden till olika symposier som föreläsare och kunde snabbt knyta kontakter, framför allt inom automatväxellådsbranschen. Tillämpningsområdet fascinerade mig, och jag tycker fortfarande att det är spännande. Automatväxellådsoljan räknas som smörjoljornas konung. Det är den olja vi kallar för ATF, en förkortning för Automatic Transmission Fluid.

Varför är ATF smörjoljornas konung?
Förutom uppgifterna att smörja, kyla och rengöra tillkommer kravet på ett perfekt viskositetsförlopp. Viskositeten är ett mått på hur trögflytande eller sega vätskor och gaser är. För ATF är viskositeten en central faktor, för automatväxellådan ska helst växla lika komfortabelt vid utetemperaturen -20 °C som vid +35 °C. ATF ska dessutom sköta kopplingsfunktionen, och alla växlingar utförs med hjälp av ATF.

Varför är det så viktigt att byta automatväxellådsoljan?
ATF har många olika uppgifter att sköta. Om den används för länge försämras växlingskomforten, kopplingsfunktionen och till slut hela drivlinan. Hos de upp till 60 kopplingsbeläggen sker nötning som orsakar skador på aluminiumkomponenter, bland annat i växellådan. Följden kan bli att växellådan skadas.

Du har utvecklat MOTOREX DYNCO, en innovativ sköljapparat för automat- och dubbelkopplingsväxellådor. Hur gick det till?
Under mina mer än 15 år i automatväxellådsbranschen stötte jag gång på gång på apparater som antingen var för komplicerade, hade för dålig precision eller inte var tillräckligt intelligenta. MOTOREX gav mig en chans att utnyttja all min erfarenhet för att utveckla en helt nu apparat. På så sätt skapades en oljebytes- och sköljapparat för automatväxellådor med en dynamisk och helautomatisk process, där sköljmedlet automatiskt blandas in i den begagnade oljan och omvandlar denna till sköljolja. Eftersom förloppet är mycket komplicerat att beskriva bestämde vi oss för namnet DYNCO, en förkortning av Dynamic Fluid Controller.

Vilka utmaningar mötte du?
Adapterutvecklingen är ett omfattande arbete och en fortlöpande process, där vi är beroende av samarbete med verkstäderna. MOTOREX agerar också här som en partner som står vid verkstädernas sida med stöd vid uppbyggnaden av det här nya affärsområdet. En ytterligare utmaning är att förmedla hur ett korrekt byte av ATF ska gå till.

Vad betyder det konkret?
Till och med hos auktoriserade verkstäder förekommer facklitteratur om korrekt byte av ATF bara mycket sparsamt. Nivåkontroll, kontrolltemperatur och kontrollpluggens placering är bara några av de viktiga upplysningar som är absolut nödvändiga för att ett korrekt ATF-byte ska kunna genomföras. Därför har vi gjort stora investeringar i uppbyggnaden av webbplatsen motorex-dynco.com. Där verkstadsteknikerna hitta alla relevanta uppgifter för ett framgångsrikt genomförande av ATF-bytet.

Har MOTOREX DYNCO hävdat sig praktiskt?
Absolut. Bland annat har Pneu Dick på några få månader utfört mer än 20 sköljningar med MOTOREX DYNCO. Enligt filialchefens uttalanden är det ett mycket lukrativt extra affärsområde.

Hur ser framtiden ut i ett tribologiskt perspektiv? Hur kör vi bil om 10 år?
Till största delen med 8- till 10-stegs automatväxellådor och självfallet helt hybridiserat, så att vi kan köra helt elektriskt inne i städerna. Men på landet och vid långkörningar kommer vi att använda en bränslemix av E-bränslen för att vara oberoende. Också rena elfordon har växellådor eller planetväxlar. Här pågår redan ett aktivt utvecklingssamarbete med olika tekniska högskolor. I synnerhet höga termiska belastningar på grund av elgeneratorer i fullhybridväxellådor medför extra påfrestningar på ATF. Följden blir att ATF måste bytas oftare.

 

Personligt
Bernhard Flöck är tribolog hos MOTOREX och har 23 års erfarenhet av ATF-branschen. Han startade sin yrkeskarriär i USA som teknisk medarbetare med integrerade studier. Han ett examensarbete om tribologi, med stöd av sin mentor dr Phil Landis (tidigare forskningschef hos Mobil Oil). Bernhard Flöck föreläser regelbundet vid olika symposier om automatväxellådor och samarbetar nära med växellådstillverkare.