Ledstjärna för MOTOREX-BUCHER GROUP AG

Vi tänker alltid på våra kunder i vårt agerande. Vi strävar efter högsta tänkbara kvalitet både på produkter och service. Därför skapar vi bestående mervärde för våra kunder.

Vi strävar efter en tillitsfull, öppen och ärlig relation med våra kunder, leverantörer, partner och medarbetare.

Vi lever och andas våra värdegrunder, även under svåra tider. Med noggrannhet och integritet lever vi upp till koncernens goda rykte och det varumärket MOTOREX står för.

Vi är fulla av energi och spända på nya tillfällen att utveckla nya lösningar och produkter. Vi stöder den kreativitet våra medarbetare utvecklar baserat på samarbete med våra kunder och partner inom industri och andra verksam heter och kommer därför att fortsätta överraska marknaden med nya spännande produkter.

I egenskap av aktör i den globala gemenskapen tar vi vårt sociala och ekologiska ansvar på allvar. Vi behandlar alla människor lika, oavsett ålder, kön, religion, sexuell läggning och ursprung. Vi antar ekologiska utmaningar. Med våra produkter bidrar vi till lösningen.

Med attraktiva arbets förhållanden, modern infrastruktur och vår familjebaserade företagskultur är vi en attraktiv arbetsgivare och kommer att fortsätta rekrytera engagerade, talangfulla människor till vårt företag.

Vi är stolta över vårt företag. Trots detta är vi inte bara nöjda med det vi uppnått, eftersom det alltid fi nns plats för förbättring. Vi strävar efter en idrottslig teamanda i ett starkt schweiziskt familjeföretag.

Vår koncern strävar efter stabil lönsamhet, som gör det möjligt för oss att investera i hållbar utveckling av vårt företag och därför kunna erbjuda säkra, attraktiva jobb.