BIOLOGISKT NEDBRYTBARA HYDRAULOLJOR – HÅLLBARHET PÅ HÖG NIVÅ

Hållbarhet i fokus hos MOTOREX

Hos MOTOREX är hållbarhet kärnan i företagets filosofi. Som erkända tillverkare av tekniska smörjmedel och vätskor tillhandahåller vi innovativa lösningar som garanterar både effektiv prestanda och miljövänliga produkter. Vi vill därför presentera våra biologiskt nedbrytbara hydrauloljor (EAL – miljömässigt acceptabla smörjmedel). ECOSYNT HEPR är en banbrytande innovation som minimerar miljöpåverkan. Denna biologiskt nedbrytbara hydraulolja tar sig an alla dina maskiners behov, utan att kompromissa med prestandan.

Registrering av kundens maskinpark och enskilda behov

Laboratorieanalys och kontroll av använda driftvätskor

Teknisk support och rådgivning från våra experter

Varför välja biologiskt nedbrytbar hydraulolja?

Mindre miljöpåverkan: Användning av biologiskt nedbrytbar hydraulolja ger mindre miljöpåverkan. Traditionell mineraloljebaserad hydraulolja kan ge skador på marken och förorena vatten vid läckage, eftersom den inte lätt bryts ner. MOTOREX biologiskt nedbrytbara hydrauloljor skadar å andra sidan inte miljön och klarar OECDs minimikrav med marginal. I dessa riktlinjer föreskrivs att smörjmedlen ska brytas ner till ofarliga startmolekyler.

Överensstämmelse med miljöbestämmelser: Genom att använda biologiskt nedbrytbar hydraulolja kommer du alltid att ligga steget före de allt hårdare regelverken och riktlinjerna kring miljön.

Fördelar med biologiskt nedbrytbar hydraulolja

Enastående prestanda:
MOTOREX har utvecklat ett antal biologiskt nedbrytbara hydrauloljor med enastående prestanda och miljövänliga egenskaper. Våra avancerade blandningar garanterar bästa smörjning för att hålla dina maskiner igång.

Långsiktig stabilitet:
Våra biologiskt nedbrytbara hydrauloljor har lång livslängd. De är mycket stabila och oxidationsbeständiga, vilket innebär att oljan inte behöver bytas lika ofta och du får lägre driftkostnader.

Mångsidighet:
Våra biologiskt nedbrytbara hydrauloljor har många olika användningsområden. Hela vägen från jordbruk och entreprenad till industri – du hittar alltid pålitliga smörjoljor för många olika maskiner.

Viktiga frågor om biologiskt nedbrytbar hydraulolja

Hur tillverkas biologiskt nedbrytbar hydraulolja?
Vissa biologiskt nedbrytbara hydrauloljor tillverkas av förnybara råvaror såsom vegetabiliska oljor eller syntetiska estrar. Dessa råmaterial konverteras till högkvalitativa smöroljor genom kemiska reaktioner. Andra biologiskt nedbrytbara hydrauloljor är baserade på mycket rena syntetiska kolväten, som ändå är biologiskt nedbrytbara, och som processas till hydrauloljor.

Är biologiskt nedbrytbara hydrauloljor lika effektiva som mineraloljebaserade hydrauloljor?
Ja, MOTOREX biologiskt nedbrytbara hydrauloljor ger en lika tillförlitlig smörjning och effektivitet som traditionella, mineraloljebaserade hydrauloljor. Med avancerade tillsatstekniker och noggrant utvalda basoljor garanterar de optimal smörjning och tillförlitlig drift för dina maskiner – utan prestandakompromisser. Med biologiskt nedbrytbara hydrauloljor behövs inte lika mycket underhåll, vilket ger lägre total driftkostnad än vid användning av mineraloljebaserad hydraulolja.

Hur lång tid tar nedbrytningen av biologiskt nedbrytbar hydraulolja?
Bakterier, värme och syre är sådant som påverkar den biologiska nedbrytningen. Hur lång tid det tar för olika biologiskt nedbrytbara hydrauloljor att brytas ner beror alltså på miljön och den specifika oljans egenskaper. De bryts emellertid ner snabbare än traditionella, mineraloljebaserade hydrauloljor. Den biologiska nedbrytbarheten certifieras enligt den internationellt erkända standarden OECD 301 B. Minst 60 % av oljan måste brytas ner inom 28 dagar för att godkännas enligt denna standard.

Är MOTOREX biologiskt nedbrytbara hydrauloljor säkra för miljön?
Ja, MOTOREX biologiskt nedbrytbara hydrauloljor uppfyller strikta miljökrav och säkerhetsstandarder. De innehåller inga skadliga ämnen och har utvecklats för att minimera miljöpåverkan.

Våra biologiskt nedbrytbara produkter

MOTOREX produkter omfattar många användningsspecifika hydrauloljor. Alla våra hydrauloljor klarar minimikraven i OCDE 301 B med marginal och bryts alltså ner effektivt. Våra huvudprodukter är noggrant standardiserade enligt standarder som DIN 51524 (för hydrauloljor), ISO 15380 (miljömässigt acceptabla hydraulvätskor) och OECD 301 (A till F om biologisk nedbrytbarhet).

Ta en titt på vårt produktsortiment.


Kontakt

Håll dig informerad