Uppmärksammad för hållbarhet

Hållbarhet och oberoende är två av vårt mer än 100 år gamla familjeföretags grundvärden. Vi tar hänsyn till kundernas, medarbetarnas, miljöns och samhällets behov, men även företagets framtida ekonomiska styrka, i allt vi gör. Vi är ISO-certifierade sedan 1992, och biologiskt nedbrytbara produkter är sedan årtionden en strategisk grundpelare för oss. 2023 belönade det oberoende institutet EcoVadis oss med en bronsmedalj vid en certifiering av hållbarhet. Sedan många år har vi ett frivilligt samarbete med energiagenturen EnAw för att förbättra företagets interna energi- och C02-balans.

Vi främjar aktivt användning av hållbara råvaror och arbetar ständigt på att optimera användningstid, friktionsmotstånd och smörjeffekt.

Vi satsar på högsta möjliga nivå när det gäller arbetsvillkor, social standard och säkerhet. Uppskattning, lika möjligheter utan diskriminering, egeninitiativ och personlig utveckling har hög prioritet.

Vi arbetar med ett brett och växande sortiment av biologiskt nedbrytbara produkter enligt OECD 301 B, ökande andel förnybara råvaror, samt återvinning av begagnade oljor och förpackningsmateriel. Vårt mål är också att förlänga serviceintervallen med hjälp av kontroll, analys och underhåll.

Leverans av råvaror till produktionen i Langenthal sker till största delen på järnväg och kombinerad trafi k. Vi använder egenproducerad solel.

Vi minskar friktionsförlusterna och sparar bränsle med de allra modernaste tillsatserna. Våra värmeåtervinningssystem minskar energiåtgången i produktionen.